Rady chovatelům

Vakcinace (Očkování)

Provádí vždy veterinární lékař. Zvíře musí být před vakcinací klinicky vyšetřeno.

Odčervení

Většinou provádí chovatel. Kdy prostřednictvím přípravku – tablet, spotonů, past zbaví zvíře endoparazitů.

Kastrace

  Kastrace zákrok, kdy dochází k odstranění pohlavních orgánů samců a samic.

Akutní pacient

Akutní stav rozpoznáváme především dle klinického stavu zvířete. Jedná se např. o tyto symptomy: apatie, stupor až koma, nezájem o okolí, krvácení z tělních otvorů nebo jinde na těle atd.